D05A X52_3 Kalsipotriol, kombinasjoner - Gel

Refusjonsberettiget bruk:

Topikal behandling av psoriasis i hodebunnen. Topikal behandling av mild til moderat plaque psoriasis vulgaris på kroppen.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
S91Psoriasis-
ICDVilkår nr
L40Psoriasis-
Vilkår:
Ingen spesifisert.