D05A X52_1 Kalsipotriol, kombinasjoner - Salve

Refusjonsberettiget bruk:

Initial behandling av stabil psoriasis vulgaris egnet for lokal terapi.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
S91Psoriasis-
ICDVilkår nr
L40Psoriasis-
Vilkår:
Ingen spesifisert.