D05A X02_2 Kalsipotriol

Refusjonsberettiget bruk:

Psoriasis vulgaris.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
S91Psoriasis-
ICDVilkårnr.
L40Psoriasis-
Vilkår:
Ingen spesifisert.


Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)