D05A X02_2 Kalsipotriol

Refusjonsberettiget bruk:

Psoriasis vulgaris.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
S91Psoriasis-
ICDVilkårnr.
L40Psoriasis-
Vilkår:
Ingen spesifisert.