D02A E01_1 Karbamid

Refusjonsberettiget bruk:

Forebygging av tilbakefall av moderat og alvorlig atopisk eksem.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
S87Atopisk dermatitt/eksem247
ICDVilkårnr.
L20Atopisk dermatitt247
Vilkår:
247

Det ytes stønad til inntil 6 bokser á 500 gram per kvartal. Til pasienter som på grunn av spesielle medisinske forhold trenger flere bokser, kan det ytes stønad til det nødvendige antallet etter legens vurdering. Dette må begrunnes i journalen og henvises til på resepten.Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)