C10B A06_1 Rosuvastatin og ezetimib

Refusjonsberettiget bruk:

familiær hyperkolestrerolemi

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
T93Lipidstoffskifte forstyrrelse189
ICDVilkår nr
E78.0Ren hyperkolesterolemi189
Vilkår:
189

Alle pasienter med behov for medikamentell lipidsenkende behandling skal bruke simvastatin eller atorvastatin med mindre andre refusjonsberettigede lipidsenkende legemidler må brukes av tungtveiende medisinske grunner. Dette må i så fall begrunnes i journalen.