C10A C01_1 Kolestyramin

Refusjonsberettiget bruk:

Primær hyperkolesterolemi. Pruritus i forbindelse med partiell galleveisobstruksjon. Gallesyreindusert diare ved partiell ileumreseksjon, vagotomi og ved andre diaretilstander som er forårsaket av økt mengde gallesyre i colon. Cystisk fibrose.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-26Etablert aterosklerotisk sykdom (sekundærprevensjon)-
-27Betydelig forhøyet risiko for å utvikle aterosklerotisk sykdom (primærprevensjon)-
D97Leversykdom IKA-
D98Galleveisbetennelse/gallesten-
D99Intestinal malabsorbsjon-
D99Postoperativ malabsorbsjon IKA-
T99Cystisk fibrose-
ICDVilkårnr.
-26Etablert aterosklerotisk sykdom (sekundærprevensjon)-
-27Betydelig forhøyet risiko for å utvikle aterosklerotisk sykdom (primærprevensjon)-
E84Cystisk fibrose-
K83.1Obstruksjon av gallegang-
K90Intestinal malabsorpsjon-
K91.2Postoperativ malabsorpsjon, ikke klassifisert annet sted-
Vilkår:
Ingen spesifisert.