C09D X04_1 Valsartan og sakubitril

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon (EF mindre eller lik 35 %) hos pasienter som tidligere er behandlet både med en betablokker og en ACE-hemmer eller angiotensin II-antagonist (ARB)

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
K77Hjertesvikt-
ICDVilkår nr
I50Hjertesvikt-
Vilkår:
Ingen spesifisert.