C09D X04_1 Valsartan og sakubitril

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon hos pasienter som tidligere er behandlet både med en betablokker og en ACE-hemmer eller angiotensin II-antagonist (ARB)

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
K77Hjertesvikt236
ICDVilkår nr
I50Hjertesvikt236
Vilkår:
236

Refusjon ytes kun til pasienter med -NYHA klasse II-IV -Ejeksjonsfraksjon (EF) mindre eller lik 35 % bestemt ved ekkokardiografi, angiografi, myokardscintigrafi, computertomografi (CT) eller magnettomografi (MR) EF mindre eller lik 35 % skal være oppfylt under behandling med maksimalt tolererbare doser av betablokker, ACE-hemmer eller ARB og eventuelt mineralkortikoidantagonist