C09D A03_1 Valsartan og diuretika

Refusjonsberettiget bruk:

Hypertensjon, når monoterapi med angiotensin II-reseptor antagonist eller hydroklortiazid ikke har gitt tilstrekkelig effekt.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
K86Hypertensjon ukomplisert-
K87Hypertensjon med komplikasjoner-
ICDVilkår nr
I10Essensiell (primær) hypertensjon-
I11Hypertensiv hjertesykdom-
I12Hypertensiv nyresykdom-
I13Hypertensiv hjerte- og nyresykdom-
I15Sekundær hypertensjon-
Vilkår:
Ingen spesifisert.