C09C A03_3 Valsartan - 40 mg

Refusjonsberettiget bruk:

Hjertesvikt: Behandling av symptomatisk hjertesvikt når ACE-hemmere ikke kan brukes, eller som tilleggsbehandling når betablokkere ikke kan brukes.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
K77Hjertesvikt-
ICDVilkår nr
I50Hjertesvikt-
Vilkår:
Ingen spesifisert.