C09C A03_1 Valsartan - 80 mg, 160 mg

Refusjonsberettiget bruk:

Essensiell hypertensjon. Behandling av symptomatisk hjertesvikt når ACE-hemmere ikke kan brukes, eller som tilleggsbehandling til ACE-hemmer når betablokkere ikke kan brukes

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
K77Hjertesvikt-
K86Hypertensjon ukomplisert-
K87Hypertensjon med komplikasjoner-
ICDVilkår nr
I10Essensiell (primær) hypertensjon-
I11Hypertensiv hjertesykdom-
I12Hypertensiv nyresykdom-
I13Hypertensiv hjerte- og nyresykdom-
I15Sekundær hypertensjon-
I50Hjertesvikt-
Vilkår:
Ingen spesifisert.