C09A A02_1 Enalapril

Refusjonsberettiget bruk:

Hypertensjon. Hjertesvikt, som tilleggsterapi til diuretika og der det er nødvendig, digitalis. Asymptomatisk venstre ventrikkeldysfunksjon (ejeksjonsfraksjon mindre/lik 35 %).

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-51Organtransplantasjon136
K77Hjertesvikt-
K86Hypertensjon ukomplisert-
K87Hypertensjon med komplikasjoner-
ICDVilkårnr.
I10Essensiell (primær) hypertensjon-
I11Hypertensiv hjertesykdom-
I12Hypertensiv nyresykdom-
I13Hypertensiv hjerte- og nyresykdom-
I15Sekundær hypertensjon-
I50Hjertesvikt-
Z94Status etter transplantert organ og vev136
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.