C08D A01_2 Verapamil - Depottablett

Refusjonsberettiget bruk:

Hypertensjon. Angina pectoris.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
K74Iskemisk hjertesykdom med angina-
K86Hypertensjon ukomplisert-
K87Hypertensjon med komplikasjoner-
ICDVilkårnr.
I10Essensiell (primær) hypertensjon-
I11Hypertensiv hjertesykdom-
I12Hypertensiv nyresykdom-
I13Hypertensiv hjerte- og nyresykdom-
I15Sekundær hypertensjon-
I20Angina pectoris-
Vilkår:
Ingen spesifisert.