C08D A01_1 Verapamil - Injeksjonsvæske/infusjonskonsentrat, tablett

Refusjonsberettiget bruk:

Angina pectoris. Variantangina (Prinzmetals angina). Hypertensjon. Paroksystisk supraventrikulær takykardi. Atrieflimmer og -flutter hvor en rask reduksjon av ventrikkelfrekvensen er ønskelig.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
K74Iskemisk hjertesykdom med angina-
K78Atrieflimmer/flutter-
K79Paroksysmal takykardi-
K80Hjertearytmi IKA-
K86Hypertensjon ukomplisert-
K87Hypertensjon med komplikasjoner-
ICDVilkårnr.
I10Essensiell (primær) hypertensjon-
I11Hypertensiv hjertesykdom-
I12Hypertensiv nyresykdom-
I13Hypertensiv hjerte- og nyresykdom-
I15Sekundær hypertensjon-
I20Angina pectoris-
I47Paroksysmal takykardi-
I48Atrieflimmer og atrieflutter-
I49Annen hjertearytmi-
Vilkår:
Ingen spesifisert.