C07A G01_1 Labetalol

Refusjonsberettiget bruk:

Hypertensjon. Svangerskapshypertensjon.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
-51Organtransplantasjon136
K86Hypertensjon ukomplisert-
K87Hypertensjon med komplikasjoner-
W81Svangerskapsforgiftning-
ICDVilkår nr
I10Essensiell (primær) hypertensjon-
I11Hypertensiv hjertesykdom-
I12Hypertensiv nyresykdom-
I13Hypertensiv hjerte- og nyresykdom-
I15Sekundær hypertensjon-
O10Foruteks. hypertensjon som komp. sv.sk., fødsel og barseltid-
O11Preeklampsi med kronisk hypertensjon i tillegg-
O13Svangerskapshypertensjon-
O14Preeklampsi-
O15Eklampsi-
O16Uspesifisert hypertensjon hos mor-
Z94Status etter transplantert organ og vev136
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.