C07A B07_1 Bisoprolol - Emconor CHF

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av stabil hjertesvikt med nedsatt systolisk ventrikkelfunksjon (ejeksjonsfraksjon mindre enn/lik 35%, basert på ekkokardiografi) sammen med annen standardbehandling. Ved organtransplantasjon.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-51Organtransplantasjon136
K77Hjertesvikt-
K87Hypertensiv hjertesvikt-
ICDVilkårnr.
I11.0Hypertensiv hjertesykdom med stuvningssvikt-
I50Hjertesvikt-
Z94Status etter transplantert organ og vev136
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.