C07A B02_3 Metoprolol - Depotablett

Refusjonsberettiget bruk:

Hypertensjon. Angina pectoris. Tilleggsbehandling ved hjertesvikt. Sekundærprofylakse etter hjerteinfarkt. Arytmier. Migreneprofylakse.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-22Sekundærprofylakse etter hjerteinfarkt-
-51Organtransplantasjon136
K74Iskemisk hjertesykdom med angina-
K75Akutt hjerteinfarkt-
K77Hjertesvikt-
K78Atrieflimmer/flutter-
K79Paroksysmal takykardi-
K80Hjertearytmi IKA-
K86Hypertensjon ukomplisert-
K87Hypertensjon med komplikasjoner-
N89Migrene-
ICDVilkårnr.
-22Sekundærprofylakse etter hjerteinfarkt-
G43Migrene-
I10Essensiell (primær) hypertensjon-
I11Hypertensiv hjertesykdom-
I12Hypertensiv nyresykdom-
I13Hypertensiv hjerte- og nyresykdom-
I15Sekundær hypertensjon-
I20Angina pectoris-
I21Akutt hjerteinfarkt-
I22Påfølgende hjerteinfarkt-
I47Paroksysmal takykardi-
I48Atrieflimmer og atrieflutter-
I49Annen hjertearytmi-
I50Hjertesvikt-
Z94Status etter transplantert organ og vev136
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.