C07A A05_3 Propranolol - Mikstur

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av voksende infantile hemangiomer som krever systemisk behandling: Livstruende eller funksjonstruende hemangiom, sårdannelse på hemangiom med smerter og/eller mangel på respons på enkel sårpleie og hemangiom med fare for permanente arr eller vansiring. Skal initieres hos spedbarn i alderen 5 uker til 5 måneder.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
S81Hemangiom/lymfangiom-
ICDVilkår nr
D18.0Hemangiom, alle lokalisasjoner-
Vilkår:
Ingen spesifisert.