C04A D03_1 Pentoksyfyllin

Refusjonsberettiget bruk:

Claudicatio intermittens (ateriosclerosis obliterans Fontaines klassifikasjon grad II).

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
K92Claudicatio intermittens-
ICDVilkårnr.
I73.9Uspesifisert sykdom i perifere kar (Claudicatio intermittens)-
Vilkår:
Ingen spesifisert.


Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)