C03C A01_3 Furosemid - Dråper, injeksjonsvæske, tablett (20 mg, 40 mg)

Refusjonsberettiget bruk:

Ødemer, også ved nedsatt nyrefunksjon. Hjertesvikt. Hypertensjon hvor tiazider ikke er egnet, som ved sterkt nedsatt nyrefunksjon eller diabetes. Forsøksvis hvor andre diuretika ikke har gitt effekt.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-51Organtransplantasjon136
D97Leversykdom IKA-
K07Hovne ankler/ødem-
K77Hjertesvikt-
K82Pulmonal hjertesykdom-
K86Hypertensjon ukomplisert-
K87Hypertensjon med komplikasjoner-
U88Glomerulonefritt/nefropati-
U99Nyresvikt kronisk-
ICDVilkårnr.
I10Essensiell (primær) hypertensjon-
I11Hypertensiv hjertesykdom-
I12Hypertensiv nyresykdom-
I13Hypertensiv hjerte- og nyresykdom-
I15Sekundær hypertensjon-
I27Andre pulmonale hjertesykdommer-
I50Hjertesvikt-
K70Alkoholisk leversykdom-
K72Leversvikt, ikke klassifisert annet sted-
K74Fibrose og cirrhose i lever-
N00Akutt nefrittisk syndrom-
N01Raskt progredierende nefrittisk syndrom-
N03Kronisk nefrittisk syndrom-
N04Nefrotisk syndrom-
N18Kronisk nyresykdom-
R60Ødem, ikke klassifisert annet sted-
Z94Status etter transplantert organ og vev136
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)