C03C A01_2 Furosemid - Depotkapsel

Refusjonsberettiget bruk:

Vedlikeholdsbehandling ved hjertesvikt eller ved ødemer av annen årsak. Mild til moderat hypertensjon med hjertesvikt hvor annen ødemterapi ikke er egnet, f.eks. ved nedsatt nyrefunksjon eller ved nedsatt glukosetoleranse/diabetes. Hypertensjon hvor tiazider er kontraindisert.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
-51Organtransplantasjon136
D97Leversykdom IKA-
K07Hovne ankler/ødem-
K77Hjertesvikt-
K82Pulmonal hjertesykdom-
K86Hypertensjon ukomplisert-
K87Hypertensjon med komplikasjoner-
U88Glomerulonefritt/nefropati-
U99Nyresvikt kronisk-
ICDVilkår nr
I10Essensiell (primær) hypertensjon-
I11Hypertensiv hjertesykdom-
I12Hypertensiv nyresykdom-
I13Hypertensiv hjerte- og nyresykdom-
I15Sekundær hypertensjon-
I27Andre pulmonale hjertesykdommer-
I50Hjertesvikt-
K70Alkoholisk leversykdom-
K72Leversvikt, ikke klassifisert annet sted-
K74Fibrose og cirrhose i lever-
N00Akutt nefrittisk syndrom-
N01Raskt progredierende nefrittisk syndrom-
N03Kronisk nefrittisk syndrom-
N04Nefrotisk syndrom-
N18Kronisk nyresykdom-
R60Ødem, ikke klassifisert annet sted-
Z94Status etter transplantert organ og vev136
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.