C03C A01_1 Furosemid - Tablett (250 mg, 500 mg)

Refusjonsberettiget bruk:

Sterkt nedsatt nyrefunksjon (glomerulusfiltrat under 20 ml/ minutt): Akutt og kronisk nyresvikt, nefrotisk syndrom. Kronisk lungeødem, refraktære ødemer ved hjertesvikt. Ved kronisk nyresvikt kan preparatet anvendes i differensialdiagnoser mellom funksjonell og organisk betinget oligoanuri.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-51Organtransplantasjon136
D97Leversykdom IKA-
K77Hjertesvikt-
K82Pulmonal hjertesykdom-
R99Lungeødem-
U88Glomerulonefritt/nefropati-
U99Nyresvikt kronisk-
ICDVilkårnr.
I27Andre pulmonale hjertesykdommer-
I50Hjertesvikt-
J81Lungeødem-
K70Alkoholisk leversykdom-
K72Leversvikt, ikke klassifisert annet sted-
K74Fibrose og cirrhose i lever-
N00Akutt nefrittisk syndrom-
N01Raskt progredierende nefrittisk syndrom-
N03Kronisk nefrittisk syndrom-
N04Nefrotisk syndrom-
N18Kronisk nyresykdom-
Z94Status etter transplantert organ og vev136
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)