C02C A04_1 Doksazosin

Refusjonsberettiget bruk:

Hypertensjon. Symptomatisk behandling av moderat til alvorlig benign prostatahyperplasi.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-51Organtransplantasjon136
K86Hypertensjon ukomplisert-
K87Hypertensjon med komplikasjoner-
Y85Prostatahyperplasi109
ICDVilkårnr.
I10Essensiell (primær) hypertensjon-
I11Hypertensiv hjertesykdom-
I12Hypertensiv nyresykdom-
I13Hypertensiv hjerte- og nyresykdom-
I15Sekundær hypertensjon-
N40Benign prostataobstruksjon109
Z94Status etter transplantert organ og vev136
Vilkår:
109

Refusjon ytes kun når det kan dokumenteres at pasienten har moderate eller alvorlig prostataplager (IPSS>8) og behov for symptomlindring. Behandlingen skal evalueres etter 6 måneder og seponeres dersom ønsket effekt ikke er oppnådd.

136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.