C01E B17_1 Ivabradin

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av stabil, kronisk hjertesvikt i NYHA klasse II til IV med systolisk dysfunksjon, hos pasienter i sinusrytme som har en puls på 75 slag/minutt eller høyere, i kombinasjon med standardbehandling inkludert behandling med betablokkere, eller når behandling med betablokkere er kontraindisert eller ikke tålt.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
K77Hjertesvikt-
ICDVilkår nr
I50Hjertesvikt-
Vilkår:
Ingen spesifisert.