C01D A02_2 Glyseroltrinitrat - Depotplaster

Refusjonsberettiget bruk:

Profylaktisk mot angina pectoris.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
K74Iskemisk hjertesykdom med angina14
ICDVilkår nr
I20Angina pectoris14
Vilkår:
14

For pasienter med ustabil invalidiserende angina pectoris som ikke kan hjelpes med annen behandling.