C01C A24_1 Adrenalin - Injeksjonsvæske

Refusjonsberettiget bruk:

Kraftige astmaanfall. Cystisk fibrose.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
R96Astma92
T99Cystisk fibrose-
ICDVilkår nr
E84Cystisk fibrose-
J45Astma92
Vilkår:
92

Diagnosen astma må være verifisert ved hjelp av spirometri hos barn over 8 år og voksne. Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.