C01C A17_1 Midodrin

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av alvorlig nevrogent betinget ortostatisk hypotensjon når korrigerbare faktorer er utelukket og andre behandlingsformer ikke er egnet

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
K88Postural hypotensjon242
ICDVilkår nr
I95.1Ortostatisk hypotensjon242
Vilkår:
242

Behandlingen skal være instituert av spesialist i nevrologi eller sykehusavdeling med tilsvarende spesialitet