C01A A05_1 Digoksin

Refusjonsberettiget bruk:

Hjertesvikt. Paroksymal supraventrikulær takykardi. Atrieflimmer, flutter.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
K77Hjertesvikt-
K78Atrieflimmer/flutter-
K79Paroksysmal takykardi-
K80Hjertearytmi IKA-
K87Hypertensiv hjertesvikt-
ICDVilkårnr.
I11.0Hypertensiv hjertesykdom med stuvningssvikt-
I47Paroksysmal takykardi-
I48Atrieflimmer og atrieflutter-
I49Annen hjertearytmi-
I50Hjertesvikt-
Vilkår:
Ingen spesifisert.