B03B A03_1 Hydroksokobalamin

Refusjonsberettiget bruk:

Pernisiøs anemi og andre vitamin B12-mangeltilstander, påvist klinisk eller laboratoriemessig. Profylakse etter ventrikkelreseksjon.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
B81Anemi B12/folinsyremangel-
D99Intestinal malabsorbsjon-
D99Postoperativ malabsorbsjon IKA-
T91B12-vitaminmangel-
T99Cystisk fibrose-
ICDVilkår nr
D51Anemi ved B12-vitaminmangel-
E53.8Mangel på andre spesifiserte B-vitaminer-
E84Cystisk fibrose-
K90Intestinal malabsorpsjon-
K91.2Postoperativ malabsorpsjon, ikke klassifisert annet sted-
Vilkår:
Ingen spesifisert.