B01A F03_1 Edoksaban

Refusjonsberettiget bruk:

Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som stuvningssvikt, hypertensjon, alder f.o.m. 75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller forbigående iskemisk anfall (TIA). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter.

Refusjonskode:
ICPC Vilkårnr.
K78 Atrieflimmer/flutter -
K93 Lungeemboli -
K94 Dyp venetrombose -
ICD Vilkårnr.
I26 Lungeemboli -
I48 Atrieflimmer og atrieflutter -
I80 Flebitt og tromboflebitt -
I82 Annen emboli og trombose i vener -
Vilkår:
Ingen spesifisert.


Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)