B01A F03_1 Edoksaban

Refusjonsberettiget bruk:

Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som stuvningssvikt, hypertensjon, alder f.o.m. 75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller forbigående iskemisk anfall (TIA). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
K78Atrieflimmer/flutter-
K93Lungeemboli-
K94Dyp venetrombose-
ICDVilkårnr.
I26Lungeemboli-
I48Atrieflimmer og atrieflutter-
I80Flebitt og tromboflebitt-
I82Annen emboli og trombose i vener-
Vilkår:
Ingen spesifisert.


Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)