B01A F01_4 Rivaroksaban - 2,5 mg

Refusjonsberettiget bruk:

Forebygging av aterotrombotiske hendelser hos voksne pasienter: - Sammen med acetylsalisylsyre (ASA) alene, eller sammen med klopidogrel eller tiklopidin, etter hendelser med akutt koronarsyndrom med forhøyede verdier av biomarkører for hjertet - Sammen med ASA ved kronisk koronarsyndrom og høy risiko for iskemiske hendelser

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
A89Blodkarimplantat problemer-
K75Akutt hjerteinfarkt-
K76Iskemisk hjertesykdom kronisk IKA-
ICDVilkår nr
I21Akutt hjerteinfarkt-
I22Påfølgende hjerteinfarkt-
I25Kronisk iskemisk hjertesykdom-
Z95.5Status med angioplastisk koronarimplantat og -transplantat-
Z95.8Status med andre spes. impl. og transpl. i hjerte og blodkar-
Vilkår:
Ingen spesifisert.