B01A F01_3 Rivaroksaban - 10 mg

Refusjonsberettiget bruk:

Forebyggelse av venøs tromboembolisme hos voksne pasienter som får innsatt hofteledds- eller kneleddsprotese. Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
-20Tromboseprofylakse ved kirurgi136
K93Lungeemboli-
K94Dyp venetrombose-
ICDVilkår nr
-20Tromboseprofylakse ved kirurgi136
I26Lungeemboli-
I80Flebitt og tromboflebitt-
I82Annen emboli og trombose i vener-
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.