B01A F01_2 Rivaroksaban - 15 og 20 mg

Refusjonsberettiget bruk:

Forebygging av slag og systemisk emboli hos voksne pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer med én eller flere risikofaktorer, slik som kongestiv hjertesvikt, hypertensjon, alder f.o.m 75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller forbigående iskemisk anfall. Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
K78Atrieflimmer/flutter-
K93Lungeemboli-
K94Dyp venetrombose-
ICDVilkår nr
I26Lungeemboli-
I48Atrieflimmer og atrieflutter-
I80Flebitt og tromboflebitt-
I82Annen emboli og trombose i vener-
Vilkår:
Ingen spesifisert.