B01A E07_3 Dabigatran eteksilat - 150 mg

Refusjonsberettiget bruk:

Forebyggelse av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer med en eller flere risikofaktorer slik som tidligere slag eller TIA (transient ischemic attack); alder f.o.m 75 år; hjertesvikt (f.o.m NYHA klasse II); diabetes; hypertensjon. Behandling av dyp venetrompose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
K78Atrieflimmer/flutter-
K93Lungeemboli-
K94Dyp venetrombose-
ICDVilkår nr
I26Lungeemboli-
I48Atrieflimmer og atrieflutter-
I80Flebitt og tromboflebitt-
I82Annen emboli og trombose i vener-
Vilkår:
Ingen spesifisert.