B01A E07_2 Dabigatran eteksilat - 110 mg

Refusjonsberettiget bruk:

Primær forebyggelse av venøs tromboembolisk sykdom hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv total hofteprotesekirurgi eller total kneprotesekirurgi. Forebyggelse av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer med en eller flere risikofaktorer slik som tidligere slag eller TIA (transient ischemic attack); alder f.o.m 75 år; hjertesvikt (f.o.m NYHA klasse II); diabetes; hypertensjon. Behandling av dyp venetrompose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
-20Tromboseprofylakse ved kirurgi136
K78Atrieflimmer/flutter-
K93Lungeemboli-
K94Dyp venetrombose-
ICDVilkår nr
-20Tromboseprofylakse ved kirurgi136
I26Lungeemboli-
I48Atrieflimmer og atrieflutter-
I80Flebitt og tromboflebitt-
I82Annen emboli og trombose i vener-
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.