B01A E07_1 Dabigatran eteksilat - 75 mg

Refusjonsberettiget bruk:

Primærforebyggelse av venøs tromboembolisk sykdom hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv total hofteprotesekirurgi eller total kneprotesekirurgi.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
-20Tromboseprofylakse ved kirurgi136
ICDVilkår nr
-20Tromboseprofylakse ved kirurgi136
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.