H-resept: B01A C27_1 Seleksipag

Refusjonsberettiget bruk:

Rekvirering skal gjøres i tråd med vilkår satt av de regionale helseforetakene og føringer fra RHF/LIS spesialistgruppe

Vilkår:
216

Refusjon ytes kun etter resept fra sykehuslege eller avtalespesialist.