B01A B04_1 Dalteparin

Refusjonsberettiget bruk:

Tromboseprofylakse ved kirurgi. Langtidsprofylakse ved hoftekirurgi. Behandling av akutt dyp venetrombose og lungeemboli, når trombolytisk behandling eller kirurgi ikke er indisert. Antikoagulasjon ved hemodialyse og hemofiltrasjon. Tilleggsbehandling av ustabil angina og myokardinfarkt uten Q-takk. Profylakse hos pasienter med kraftig økt risiko for venøs tromboembolisme og som er immobilisert pga akutte medisinske tilstander som for eksempel ved hjertesvikt, respirasjonssvikt og alvorlige infeksjoner. Behandling av symptomgivende venøs tromboembolisme (VTE) med etterfølgende utvidet profylakse mot VTE-residiv hos pasienter med kreft.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-20Tromboseprofylakse ved kirurgi136
-51Organtransplantasjon136
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
B83Koagulasjonsdefekt INA136
B83Koagulasjonsdefekt spesifisert-
K74Angina pectoris ustabil-
K75Akutt hjerteinfarkt-
K93Lungeemboli-
K94Dyp venetrombose-
U28Redusert funksjonsevne nyredialyse-
ICDVilkårnr.
-20Tromboseprofylakse ved kirurgi136
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
D68.8Andre spesifiserte koagulasjonsforstyrrelser-
D68.9Uspesifisert koagulasjonsforstyrrelse136
I20.0Ustabil angina-
I21Akutt hjerteinfarkt-
I22Påfølgende hjerteinfarkt-
I26Lungeemboli-
I80Flebitt og tromboflebitt-
I82Annen emboli og trombose i vener-
Z94Status etter transplantert organ og vev136
Z99.2Avhengighet av nyredialyse-
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.