A12B A02_1 Kaliumsitrat

Refusjonsberettiget bruk:

Profylaktisk mot hypokalemi ved diuretikabehandling.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-51Organtransplantasjon136
T99Hypokalemi81
ICDVilkårnr.
E87.6Hypokalemi81
Z94Status etter transplantert organ og vev136
Vilkår:
81

Det kan ytes stønad til usammensatte kaliumpreparater til pasienter som under behandling med diuretika trues av hypokalemi.

136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.