A10B H02_1 Vildagliptin

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av type 2 diabetes mellitus: - i kombinasjon med andre perorale blodsukkersenkende legemidler og/eller insulin i tråd med godkjent preparatomtale. - som monoterapi hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
T90Diabetes type 2 med nyrekomplikasjoner210
T90Diabetes type 2232
ICDVilkårnr.
E11Diabetes mellitus type 2232
E11.2Diabetes mellitus type 2 med nyrekomplikasjoner210
Vilkår:
210

Refusjon ytes kun til pasienter som ikke kan bruke metformin på grunn av nedsatt nyrefunksjon

232

Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin