A10B H01_2 Sitagliptin - 25 mg, 50 mg

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av type 2 diabetes mellitus som monoterapi eller i kombinasjon med insulin hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
T90Diabetes type 2 med nyrekomplikasjoner210
ICDVilkår nr
E11.2Diabetes mellitus type 2 med nyrekomplikasjoner210
Vilkår:
210

Refusjon ytes kun til pasienter som ikke kan bruke metformin på grunn av nedsatt nyrefunksjon