A10B D19_1 Linagliptin og empagliflozin

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av type 2 diabetes mellitus kun i kombinasjon med andre perorale blodsukkersenkende legemidler i tråd med godkjent preparatomtale

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
T90Diabetes type 2232
ICDVilkårnr.
E11Diabetes mellitus type 2232
Vilkår:
232

Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin