A10B B12_1 Glimepirid

Refusjonsberettiget bruk:

Type 2 diabetes mellitus der man ikke oppnår tilstrekkelig metabolsk kontroll ved kostregulering, fysisk aktivitet eller vektreduksjon alene.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
T90Diabetes type 2-
ICDVilkårnr.
E11Diabetes mellitus type 2-
E13Andre spesifiserte typer diabetes mellitus-
E14Uspesifisert diabetes mellitus-
Vilkår:
Ingen spesifisert.