A10B A02_1 Metformin

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av type 2 diabetes mellitus, spesielt hos pasienter med overvekt når adekvat kostregulering og fysisk aktivitet alene ikke gir tilstrekkelig glykemisk kontroll.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
T90Diabetes type 2-
ICDVilkårnr.
E11Diabetes mellitus type 2-
E13Andre spesifiserte typer diabetes mellitus-
E14Uspesifisert diabetes mellitus-
Vilkår:
Ingen spesifisert.