A10A E56_1 Insulin degludec og liraglutid

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av voksne med diabetes mellitus type 2 i kombinasjon med metformin når metformin kombinert med en GLP-1-reseptoragonist eller basalinsulin ikke gir adekvat glykemisk kontroll.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
T90Diabetes type 2225
ICDVilkårnr.
E11Diabetes mellitus type 2225
Vilkår:
225

Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin