A10A E04_1 Insulin glargin

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av type 1 diabetes mellitus.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
T89Diabetes type 1180, 181
ICDVilkår nr
E10Diabetes mellitus type 1180, 181
Vilkår:
180

Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår behandlingsmålene til tross for optimal behandling med middels langtidsvirkende NPH-insulin på grunn av: - hyppige eller alvorlige nattlige følinger som skyldes insulinbruken - store blodsukkersvingninger som ikke gjør det mulig å oppnå akseptabel blodsukkerkontroll

181

Behandling skal kun startes av spesialist i indremedisin, barnesykdommer eller ved sykehusavdeling med tilsvarende spesialitet