A10A E04_1 Insulin glargin

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av diabetes mellitus

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
T89Diabetes type 1180, 181
T90Diabetes type 2244
ICDVilkår nr
E10Diabetes mellitus type 1180, 181
E11Diabetes mellitus type 2244
Vilkår:
180

Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår behandlingsmålene til tross for optimal behandling med middels langtidsvirkende NPH-insulin på grunn av: - hyppige eller alvorlige nattlige følinger som skyldes insulinbruken - store blodsukkersvingninger som ikke gjør det mulig å oppnå akseptabel blodsukkerkontroll

181

Behandling skal kun startes av spesialist i indremedisin, barnesykdommer eller ved sykehusavdeling med tilsvarende spesialitet

244

Refusjon ytes kun til pasienter som til tross for optimal behandling med to daglige doser middels langtidsvirkende NPH-insulin har vedvarende utfordringer med hypoglykemier.