A10A B06_1 Insulin glulisin

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av diabetes mellitus.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
T89Diabetes type 1-
T90Diabetes type 2-
W85Svangerskapsdiabetes-
ICDVilkårnr.
E10Diabetes mellitus type 1-
E11Diabetes mellitus type 2-
E13Andre spesifiserte typer diabetes mellitus-
E14Uspesifisert diabetes mellitus-
O24.4Diabetes mellitus som oppstår under svangerskap-
Vilkår:
Ingen spesifisert.


Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)