A10A B04_1 Insulin lispro

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av diabetes mellitus.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
T89Diabetes type 1-
T90Diabetes type 2-
W85Svangerskapsdiabetes-
ICDVilkår nr
E10Diabetes mellitus type 1-
E11Diabetes mellitus type 2-
E13Andre spesifiserte typer diabetes mellitus-
E14Uspesifisert diabetes mellitus-
O24.4Diabetes mellitus som oppstår under svangerskap-
Vilkår:
Ingen spesifisert.