A07E A06_3 Budesonid - Enterogranulat

Refusjonsberettiget bruk:

Induksjon av remisjon hos pasienter med mild til moderat aktiv Crohns sykdom i ileum og/eller colon ascendens.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
D94Kronisk enteritt/ulcerøs kolitt-
ICDVilkår nr
K50Crohns sykdom-
Vilkår:
Ingen spesifisert.