A07D A03_1 Loperamid

Refusjonsberettiget bruk:

Symptomatisk behandling av kroniske diarétilstander ved malabsorbsjon, cystisk fibrose eller irritabel tarm-syndrom. Hurtig tarmpassasje etter tarm- eller ventrikkelreseksjon. Diarétilstander ved immunsvikt og ondartet kreftsykdom. Palliativ behandling i livets sluttfase.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
-53Kvalme, forstoppelse eller diaré ved kreftsykdom136
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
B99Immunsvikt INA136
D93Irritabel tarm-syndrom-
D99Intestinal malabsorbsjon-
D99Postoperativ malabsorbsjon IKA-
T99Cystisk fibrose-
ICDVilkår nr
-53Kvalme, forstoppelse eller diaré ved kreftsykdom136
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
D80Immunsvikt med overveiende antistoffmangel136
D81Kombinert immunsvikt136
D82Immunsvikt forbundet med andre større defekter136
D83Vanlig variabel immunsvikt136
D84Annen immunsvikt136
E84Cystisk fibrose-
K58.0Irritabel tarm-syndrom med diaré-
K90Intestinal malabsorpsjon-
K91.2Postoperativ malabsorpsjon, ikke klassifisert annet sted-
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.