A07D A02_2 Opium - Markedsført

Refusjonsberettiget bruk:

Alvorlig diaré i livets sluttfase, slik som diaré forårsaket av cytostatika, strålebehandling eller nevroendokrine svulster, når bruk av annen antidiarroikabehandling ikke har gitt tilstrekkelig effekt.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136, 237
ICDVilkår nr
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136, 237
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.

237

Behandlingen skal være instituert i sykehus